O nás

Good Health Can’t Wait

Dr.Reddy’s na Slovensku

Sme nadnárodná farmaceutická spoločnosť, ktorej cieľom je urýchliť prístup k cenovo dostupným a inovatívnym liekom, pretože veríme, že "Good Health Can’t Wait". Toto krédo spája našich 24,000 zamestnancov na celom svete. Našou snahou je poskytovať kultúru empatie a dynamiky, ktorá nám umožňuje pochopiť potreby našich pacientov a partnerov. Dnes majú pacienti vo viac ako 74 krajinách prístup k produktom spoločnosti Dr. Reddy's.

Naša angažovanosť pri zabezpečovaní dobrého zdravia zahŕňa pacientov a planétu.

Ako člen PSCI (Pharmaceutical Supply Chain Initiative) aktívne podporujeme základné princípy ľudských a pracovných práv, etiky, zdravia a bezpečnosti, životného prostredia a systémov riadenia. Spoločnosť Dr. Reddy's sa zaviazala k transparentnému podávaniu správ. Prvú správu o bezpečnosti, zdraví a životnom prostredí (Safety, Health and Environment Report – SHE) sme uverejnili v roku 2001 a od roku 2004 pravidelne uverejňujeme správy o udržateľnosti. Od roku 2006 nás Dow Jonesov index udržateľnosti (Dow Jones Sustainability Indices – DJSI) zaraďuje medzi najudržateľnejšie farmaceutické spoločnosti. Naše iniciatívy v oblasti ESG (Environment, Social, Governance) sú dobre zdokumentované v našej správe ESG.

Dr.Reddy’s na Slovensku

Sme nadnárodná farmaceutická spoločnosť, ktorej cieľom je urýchliť prístup k cenovo dostupným a inovatívnym liekom, pretože veríme, že "Good Health Can’t Wait". Toto krédo spája našich 24,000 zamestnancov na celom svete. Našou snahou je poskytovať kultúru empatie a dynamiky, ktorá nám umožňuje pochopiť potreby našich pacientov a partnerov. Dnes majú pacienti vo viac ako 74 krajinách prístup k produktom spoločnosti Dr. Reddy's.

Naša angažovanosť pri zabezpečovaní dobrého zdravia zahŕňa pacientov a planétu.

Ako člen PSCI (Pharmaceutical Supply Chain Initiative) aktívne podporujeme základné princípy ľudských a pracovných práv, etiky, zdravia a bezpečnosti, životného prostredia a systémov riadenia. Spoločnosť Dr. Reddy's sa zaviazala k transparentnému podávaniu správ. Prvú správu o bezpečnosti, zdraví a životnom prostredí (Safety, Health and Environment Report – SHE) sme uverejnili v roku 2001 a od roku 2004 pravidelne uverejňujeme správy o udržateľnosti. Od roku 2006 nás Dow Jonesov index udržateľnosti (Dow Jones Sustainability Indices – DJSI) zaraďuje medzi najudržateľnejšie farmaceutické spoločnosti. Naše iniciatívy v oblasti ESG (Environment, Social, Governance) sú dobre zdokumentované v našej správe ESG.

Naše sľuby

To, čo robíme, aby sme boli verní svojmu presvedčeniu a dosiahli svoj cieľ, sa riadi našimi piatimi sľubmi:

Zabezpečenie cenovo dostupných liekov

Riešenie neuspokojených potrieb pacientov

Pomáhať pacientom lepšie zvládať ochorenie

Umožnenie a pomoc našim partnerom pri zabezpečovaní dostupnosti našich liekov tam, kde sú potrebné.

Spolupráca s partnermi s cieľom pomôcť im uspieť

Naše hodnoty

V súlade s naším cieľom "Good Health Can't Wait" sa snažíme vytvárať prostredie pre inovácie a vzdelávanie s cieľom dosiahnuť špičkovú úroveň.

  Budeme dodržiavať najvyššie štandardy integrity a transparentnosti pri všetkých našich transakciách.

  Integrità

  Zaväzujeme sa poskytovať bezpečné pracovné prostredie prostredníctvom neustáleho zlepšovania našej infraštruktúry, pracovných postupov a správania.

  Sme odhodlaní navrhovať kvalitu našich produktov a procesov tak, aby sme potešili naše zainteresované strany.

  Kvalita

  Snažíme sa dosiahnuť viac s menším množstvom prostriedkov prostredníctvom kultúry inovácií, neustáleho zlepšovania a výrazného zamerania na elimináciu odpadu.

  Zaväzujeme sa vytvárať pracovné prostredie, ktoré podporuje rôzne pohľady a podporuje dôstojnosť práce a jednotlivcov.

  Využijeme odborné znalosti a zdroje z celej našej globálnej siete, aby sme vytvorili väčšiu hodnotu pre naše zainteresované strany.

  Budeme vytvárať hodnoty pre naše zainteresované strany spôsobom, ktorý rešpektuje naše prírodné prostredie a slúži najlepším záujmom komunít, v ktorých žijeme a pracujeme.

  Transparentnosť

  Zverejňovanie údajov týkajúcich sa profesionálov v oblasti business-to-health:

  Spoločnosť Dr. Reddy's vždy verila v dôležitosť transparentnosti vo vzťahu k zdravotníckym pracovníkom, zdravotníckym organizáciám a zdravotníckym zariadeniam a farmaceutickým spoločnostiam v záujme zlepšenia blaha a zdravia pacientov. Spolupráca medzi farmaceutickými spoločnosťami, regulačnými orgánmi, zdravotníckymi pracovníkmi, zdravotníckymi organizáciami, zdravotníckymi zariadeniami a pacientmi je nevyhnutná pre udržateľné zlepšenie zdravotnej starostlivosti.

  Podľa priemyselných kódexov a právnych predpisov, konkrétne kódexu Medicines for Europe, sa spoločnosť Dr. Reddy's plne zaväzuje zverejňovať prevody hodnôt, ktoré uskutočňuje v prospech zdravotníckych pracovníkov, zdravotníckych organizácií a zdravotníckych zariadení. Patria sem napríklad sponzorské príspevky na cestovné a registračné poplatky za účasť na lekárskych kongresoch, sponzorské príspevky pre zdravotníckych pracovníkov za vykonávanie prednášok alebo na vedenie stretnutí, granty zdravotníckym organizáciám a zdravotníckym pracovníkom, a na akékoľvek činnosti súvisiace s výskumom a vývojom.

  Zverejnenie informácií pre Slovenskú republiku
  Nižšie uvedené odkazy vás zavedú k našim zverejneným údajom za Slovenskú republiku a k poznámke o metodike použitej na stanovenie údajov v správe.

  Odkaz na správu
  metodická poznámka

  Ochrana osobných údajov
  Spoločnosť Dr. Reddy's poskytne informácie v súlade s platnými požiadavkami na ochranu osobných údajov a právnymi predpismi a získa informovaný súhlas všetkých zdravotníckych pracovníkov. V prípadoch, keď zdravotnícky pracovníci neposkytnú informovaný súhlas, spoločnosť Dr. Reddy's poskytne zverejnenie na súhrnnom základe.

  Transparentnosť

  Zverejňovanie údajov týkajúcich sa profesionálov v oblasti business-to-health:

  Spoločnosť Dr. Reddy's vždy verila v dôležitosť transparentnosti vo vzťahu k zdravotníckym pracovníkom, zdravotníckym organizáciám a zdravotníckym zariadeniam a farmaceutickým spoločnostiam v záujme zlepšenia blaha a zdravia pacientov. Spolupráca medzi farmaceutickými spoločnosťami, regulačnými orgánmi, zdravotníckymi pracovníkmi, zdravotníckymi organizáciami, zdravotníckymi zariadeniami a pacientmi je nevyhnutná pre udržateľné zlepšenie zdravotnej starostlivosti.

  Podľa priemyselných kódexov a právnych predpisov, konkrétne kódexu Medicines for Europe, sa spoločnosť Dr. Reddy's plne zaväzuje zverejňovať prevody hodnôt, ktoré uskutočňuje v prospech zdravotníckych pracovníkov, zdravotníckych organizácií a zdravotníckych zariadení. Patria sem napríklad sponzorské príspevky na cestovné a registračné poplatky za účasť na lekárskych kongresoch, sponzorské príspevky pre zdravotníckych pracovníkov za vykonávanie prednášok alebo na vedenie stretnutí, granty zdravotníckym organizáciám a zdravotníckym pracovníkom, a na akékoľvek činnosti súvisiace s výskumom a vývojom.

  Zverejnenie informácií pre Slovenskú republiku
  Nižšie uvedené odkazy vás zavedú k našim zverejneným údajom za Slovenskú republiku a k poznámke o metodike použitej na stanovenie údajov v správe.

  Odkaz na správu
  metodická poznámka

  Ochrana osobných údajov
  Spoločnosť Dr. Reddy's poskytne informácie v súlade s platnými požiadavkami na ochranu osobných údajov a právnymi predpismi a získa informovaný súhlas všetkých zdravotníckych pracovníkov. V prípadoch, keď zdravotnícky pracovníci neposkytnú informovaný súhlas, spoločnosť Dr. Reddy's poskytne zverejnenie na súhrnnom základe.

  Novinky

  Ak sa chcete dozvedieť viac o spoločnosti Dr. Reddy's na celom svete, navštívte našu globálnu stránku s novinkami a médiami na adrese:

  firemné novinky

  Cookie preference center